Logo
VIND I SEGLEN AB
DET GÅR FORTARE FRAMÅT MED VIND I SEGLEN
KOMPETENS
Civilingenjör med lång erfarenhet av arbete med produktutveckling, projektledning och produktledning, framförallt inom telekombranschen. Driv och struktur!
  • Civilingenjör, teknisk fysik elektroteknik LiTH.
  • 20 år i telekom- och bredbandsbranschen
  • Stor erfarenhet inom produktutveckling, projektledning, produktledning, verksamhetsutveckling, upphandling/kravställning
  • Huvudsakliga kompetensområden: telekom, datakom, bredband, media, fordon, IT
  • Specialitet: Driva produktutvecklingsprojekt med helhetsgrepp kring utveckling av IT-system, nät, eller tekniklösning, anpassningar i processer tex för leverans, support, och försäljning, marknadsfrågor, ekonomi, dokumentation etc.
REFERENSER
Uppdrag hos flera telekom- och kommunikationsoperatörer samt Bilprovningen. Tidigare anställd på Teracom, HiQ och Ericsson.
  • Teknisk produktchef på ITUX: Ansvarig bland annat för utveckling av bredbandsportal för beställning och aktivering av tjänster samt ärendehantering.
  • Produktutvecklare på Alltele: Projektledare för utveckling av ny produkt. Avtalsfrågor, systemstödsutveckling, processförändringar.
  • Produktutvecklare Bilprovningen: Utveckling av nya kommersiella tjänster, från förstudie till färdig lanserad produkt. Kundbehovsanalys, kravinsamling, design, utveckling av IT stöd, test, framtagande av marknadsmaterial, handböcker samt utbildning av personal.
  • Produktutvecklare på Telenor/Open Universe: Vidareutveckling av bredbandsportal samt driftfrågor och processer.